Redacció del projecte d’urbanització, direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres d’adequació i soterrament de serveis públics de l’àmbit format per la carretera de Bellver, pel tram del ponent de l’avinguda Cerdanya i pel carrer Nord, del municipi d’Alp.