Redacció del Projecte executiu de la fase 2 de la Casa de la Vila de Capellades.