Redacció del projecte executiu, direcció facultativa d’obra i legalització per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’Escola Raiers (LOT 25 de l’ACM), Mesura 02 del Programa DUS 5000 – “Projecte integral d’energia neta a la Pobla de Segur” cofinançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.