Redacció del Projecte executiu, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut corresponent a les obres de reforma i ampliació del Pavelló Poliesportiu Municipal 1, situat a la carretera de Badalona, 57 de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona).