Redacció del Projecte Executiu d’obres i instal·lacions a executar als Edificis TMMB i TCA de la Cotxera de Zona Franca de Transports de Barcelona, SA