Redacció del projecte executiu estudi mediambiental de l’Edifici de Zona Franca 2. Barcelona.