Redacció del projecte executiu i direcció de les obres del Passeig Marítim