Redacció del projecte i la direcció de les intervencions d’encapsulament a galeries i sanejament de l’interior de les cobertes a diferents immobles del municipi de Badia del Vallès (Barcelona).