Redacció del projecte i la direcció de les obres de la reurbanització del carrer Saragossa a Sant Adrià de Besòs (Barcelona).