Redacció del projecte, l’estudi de seguretat i salut i la direcció de les obres del tram 4 del connector urbà entre el parc natural de la serra de Collserola i el parc agrari del Baix Llobregat al terme municipal del Papiol (Barcelona).