Redacció del projecte parcial del sistema envolupant que formarà part del projecte executiu de la nova zona de restauració del moll del Gregal, a més del projecte executiu d’arquitectura, i d’acord amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE). Barcelona.