Redacció del projecte per a reconstruir la nau 8D2 de la CIM El Camp. Al mes de desembre de 2023 la Nau 8D2 de la CIM el Camp propietat de Cimalsa va sofrir un incendi i va quedar completament enfonsada. S’han realitzat els treballs de desenrunament i s’ha pogut observar les parts que són aprofitables