Redacció dels documents de Planejament corresponents al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Esparreguera (Barcelona).