Redacció dels DUPROCIM en 15 municipis, la revisió del DUPROCIM en 3 municipis i el suport a la implantació durant un any del DUPROCIM en 2 municipis de la demarcació de Barcelona (7 lots).