Redacció dels plans d’accessibilitat del Catàleg 2021 i Catàleg 2022. 6 lots. Barcelona.