Redacció dels plans especials de protecció del patrimoni i catàlegs de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Caldes d’Estrac i Monistrol de Calders (2 lots).