REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSIC I EXECUTIU DE LA REURBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESGLESIA DE SANT VICENÇ DE MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA).