Redacció dels projectes bàsic i executiu per la reforma de la cuina del centre penitenciari de Ponent. Lleida.