Redacció dels Projectes de Reforma del Pavelló Municipal d’Esports de La Riera Seca de Mollet del Vallès, de les fases 2, 3 i 4 amb mesures de contractació sostenible. (Barcelona).