Redacció dels projectes executius d’obres posterior direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres de renovació de fusteries i tancaments i rehabilitació de façanes en diversos instituts d’educació secundaria de la ciutat de Barcelona.