Redacció dels projectes executius, estudis de seguretat i salut i direccions facultatives, per la construcció d’un nou vial entre Can Salvi i Can Prats, i per la reurbanització dels carrers de Tomàs Vives (3a fase, entre el c. Mossèn Playà i el c. Montsant) i Montsant, de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).