Redacció dels Projectes i les posteriors direccions de Reforma del Pavelló Municipal d’Esports de La Riera Seca de Mollet del Vallès, de les fases 2, 3 i 4 (Barcelona).