redacció dels projectes tècnics, bàsic i d’execució, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut per a la (46036852 ampliación del colegio: dos aulas y gimnasio) en el centre 46036852-ceip sanchis guarner de llocnou d’en fenollet