Redacció dels treballs de planejament de la Mpgm per a la reordenació de l’entorn de la llosa de la Vall d’Hebron, amb mesures de contractació pública sostenible. Barcelona.