Redacció dels treballs de planejament per a la regulació de les activitats de pública concurrència i altres activitats al districte de Sant Martí. Barcelona.