Redacció d’estudi i projecte constructiu de l’espai Sant Genís per la instauració de les bases UME i BTEM, i per l’adequació d’oficines MML3