Redacció d’un projecte bàsic (primera i segona fase) i d’execució, direcció d’obra i redacció de l’estudi de seguretat i salut de les obres de reforma (primera fase) de la residència per a persones major de Llucmajor situada al carrer Font 49 per a poder crear en una primera fase 11 places públiques. (Mallorca).