Redacció i direcció d’obra completa del projecte executiu de rehabilitació energètica dels edificis d’habitatges del barri de Camps Blancs. Sant Boi de Llobregat (Barcelona).