Redacció i tramitació del Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de Vallgorguina, i la redacció i tramitació del Pla Especial de la Via Verda de Vallgorguina (Barcelona).