Redacció Projecte bàsic d’urbanització dels polígons d’actuació I, II, III i IV, i redacció Projecte executiu d’urbanització del polígon d’actuació I, del sector d’activitats econòmiques sector H «Partida de Santa Llúcia (PAU 2, 3 i 4). Solsona (Lleida).