Redacción de proxecto de execución e dirección facultativa, dirección de execución de obra e coordinación de seguridade e saúde, EDIFICIO DE NOVA CASA DO CONCELLO DE BECERREÁ (Lugo).