Redacción de proxecto de execución, IEE, dirección de obra do centro cívico de Ponteareas, Praza Maior, 39. (Pontevedra).