Redacción de proxectos de obras promovidas polo Concello de Xermade