Redacción proxecto Recuperación entornos tradicionais e mellora da mobilidade peonil entre Casalvito e o Padrón. Rede Agora. Poio (Pontevedra).