Redactar projecte bàsic i executiu desenvolupant l’opció 1 o 2 de l’Estudi previ de viabilitat de l’ampliació de l’Escola Renaixença per a centre «Institut Escola de 2 línies». Hostalets de Pierola (Barcelona).