Responsabilidade e coordinación en materia de Seguridade e Saúde, e Prevención de riscos laborais nas obras de titularidade municipal da Oficina Técnica. Poio (Pontevedra).