SCS-2024-111: Coordinació integral, Direcció d’Execució, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat i Salut del projecte i obra de l’Edifici de Protonteràpia i altres usos assistencials al PSPV, de Barcelona