(Segona fase-fase d’adjudicació) Concurs de projectes per la contractació de la redacció del projecte bàsic i executiu, la llicència d’activitats, la direcció d’obra, la direcció d’execució d’obra i la coordinació de seguretat i salut de la rehabilitació integral del casal municipal de Cunit dins del marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA (NEXT GENERATION EU)