Servei consistent en la coordinació de seguretat i salut de l’obra civil de la planta de tractament de la fracció resta. Manresa (Barcelona).