Servei consistent en la redacció del projecte executiu i la direcció de les obres d’accés a l’àmbit fluvial del Llobregat a Santa Coloma de Cervelló. Fase 2 (Barcelona).