Servei consistent en la redacció del projecte, l’estudi de seguretat i salut i la direcció de les obres d’interconnexió de les urbanitzacions i casc urbà amb carril bici 1ª fase (Camí de la Resclosa), a Cervelló (Barcelona).