Servei consistent en la redacció, direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut del Projecte executiu de rehabilitació de la torre Lluvià. Fase 2. Manresa (Barcelona).