Servei consistent en la redacció i direcció de les obres d’espai públic del Projecte executiu d’escala de vianants i urbanització al salt de la Creu del Tort (itinerari paisatgístic de la Font de Fans a la Creu del Tort). Manresa (Barcelona).