Servei d’assistència tècnica, direcció d’obra, direcció d’execució, coordinació de seguretat i salut i control de la qualitat de les obres per a l’adequació del jardí i rètol exterior del Districte Administratiu. Barcelona.