SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA, DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE PARAMENTS INTERIORS DE DIVERSOS EDIFICIS DE MERCATS MUNICIPALS. BARCELONA.