Servei d’assistència tècnica per a la redacció del Pla d’accessibilitat de l’espai públic de Manresa (Barcelona).