Servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, posterior direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut i legalitzacions per la adequació segons programa funcional, de la ucsi en planta 1, de l’Hospital General de l’Hospitalet, del Consorci Sanitari Integral. Cataluña.