Servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, posterior direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per la reforma i ampliació del servei d’anatomia patològica en soterrani 1 de l’Hospital General De l’Hospitalet Del Consorci Sanitari Integral