Servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, posterior direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per la reforma parcial de la planta baixa pel trasllat del servei d’hospital de dia i la instal·lacio d’una ressonància magnètica en l’edifici B del Complex Hospitalari Moisès Broggi del Consorci Sanitari Integral. Barcelona.