Servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, posterior direcció d’obra, tramitació de permisos municipalsi coordinació de seguretat i salut per l’ampliació i reforma integral de les instal·lacions de climatització i ventilació de la Residencia Collblanc, del Consorci Sanitari Integral. Incloent la realització i tramitació de la certificació energètica de l’edifici. Barcelona.